top of page

CILJEVI

SVJESNOST

Povećati razinu svjesnosti o mentalnom zdravlju u strukovnom (VET) obrazovanju.

Čitaj više >

RAZVOJ MOGUĆNOSTI UČENJA

Razviti mogućnosti učenja za nastavnike i trenere.

Čitaj više >

IZGRADNJA ODRŽIVE ZAJEDNICE

Izgradnja održive zajednice za produbljivanje utjecaja na mentalno zdravlje.

Čitaj više >

REZULTATI

Kako bi ostvarili projektne ciljeve, kreirati ćemo sljedeće ishode unutar svakog projektnog okvira:

Podcast für AHEAD in VET

PODCAST

Podcast je idealan instrument za povećanje publike, posebice svojim javnim nastupom (halo efekt). Koncept podcasta je da će se voditi na engleskom jeziku.

Self-Evaluation-Tool für AHEAD in VET

KREIRANJE ALATA ZA SAMOVREDNOVANJE

Alat za samovrednovanje pomoći će nastavnicima da utvrde svoje područje interesa i potrebna znanja u području mentalnog zdravlja. Ujedno je to i način da se utvrdi osobni razvoj i suzi područje ponuđenog modularnog programa.

E-Learning für AHEAD in VET

POJEDINAČNI GRANULARNI I MODULARNI E-TEČAJEVI

Stupanj kompetencija nastavnika u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja je vrlo heterogen. Važno je osigurati da mogućnosti učenja budu dovoljno fleksibilne kako bi zadovoljile različite potrebe i preferencije organizacijskih tema ili smjerova učenja.

Project presentation für AHEAD in VET

KURIKULUM PROGRAMA AMBASADORI MENTALNOG ZDRAVLJA

Želimo stvoriti izravne mogućnosti učenja i razvoja kompetencija za nastavnike. Razvit ćemo kurikulum mješovite nastavne ponude koja se sastoji od fleksibilnih e-tečajeva u svrhu širenja znanja kao i trening module usmjerene na širenje kompetencija. Ovaj će se dio programa zvati AMBASADORI MENTALNOG ZDRAVLJA.

Strategiepapier für AHEAD in VET

STRATEŠKI DOKUMENT

Donositelji političkih odluka bit će kontaktirani sa starteškim dokumentom utemeljenim na znanstvenim dokazima. Ciljana publika za strateški dokument je precizno odabrana, kako bi se stvorio najveći mogući učinak. Dokument o strategiji koristit će pred studiju koja će biti dodatno proširena kako bi imala značaj na europskoj razini.

Konferenz für AHEAD in VET

EUROPSKA KONFERENCIJA

Europska konferencija bit će završna točka u projektu. Svi relevantni unutarnji i vanjski dionici projekta okupit će se kako bi promišljanjem i razvojem daljnjih inicijativa krenuli u budućnost. Rezultat konferencije bit će orijentir za zajednicu stručnjaka povezanih s mentalnim zdravljem.

bottom of page