top of page

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

MENTAL HEALTH EUROPE - SANTE MENTALE EUROPE, Βέλγιο

Η Mental Health Europe είναι ένας Ευρωπαϊκός Μη Κυβερνητικός Οργανισμός που επιδιώκει την προώθηση της θετικής ψυχικής υγείας, την πρόληψη της ψυχικής δυσφορίας, τη βελτίωση της φροντίδας, την υπεράσπιση της κοινωνικής ένταξης και την προστασία των δικαιωμάτων των (πρώην) χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, των ατόμων με ψυχοκοινωνικές αναπηρίες, των οικογενειών τους και των φροντιστών τους. Η MHE συνεργάζεται στενά με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τους διεθνείς οργανισμούς για την ενσωμάτωση της ψυχικής υγείας σε όλες τις πολιτικές και τον τερματισμό του στίγματος της ψυχικής υγείας. Η Mental Health Europe εκπροσωπεί ενώσεις και άτομα στον τομέα της ψυχικής υγείας, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, των επαγγελματιών, των παρόχων υπηρεσιών και των εθελοντών. Μαζί με τα μέλη της, η MHE διαμορφώνει συστάσεις προς τους φορείς χάραξης πολιτικής για την ανάπτυξη πολιτικών φιλικών προς την ψυχική υγεία. Η MHE θέτει τους χρήστες των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στο επίκεντρο του έργου της για να διασφαλίσει ότι η φωνή των ατόμων που έχουν βιώσει ψυχικές ασθένειες ακούγεται σε όλη την Ευρώπη.

LBS Murau Logo für AHEAD in VET

Landesberufsschule Murau, Αυστρία

Το Landesberufsschule Murau βρίσκεται στην Αυστρία και εκπαιδεύει μαθητευόμενους σε 17 διαφορετικές θέσεις μαθητείας στον τομέα των κατασκευών και των συναφών με τις κατασκευές επαγγελμάτων. Το σχολικό έτος χωρίζεται σε τέσσερα μαθήματα και περίπου 260 με 290 μαθητευόμενοι/ες εκπαιδεύονται από περίπου 50 καθηγητές/ριες ανά μάθημα. Εκτός από την υψηλή ποιότητα της εκπαίδευσης και τη συνεχή περαιτέρω ανάπτυξη, είναι επίσης σημαντικό για το Landesberufsschule Murau να προάγει ένα περιβάλλον μάθησης και εργασίας που να δίνει κίνητρα και να προάγει την υγεία. Οι δεξιότητες, η εμπειρία και η δέσμευση των υπαλλήλων θεωρούνται απαραίτητη βάση για την επιτυχή υλοποίηση της εκπαιδευτικής αποστολής του.

bit schulungscenter Logo für AHEAD in VET

bit schulungscenter GmbH, Αυστρία

Η εταιρεία bit (= best in training) schulungscenter (= κέντρο κατάρτισης), που ιδρύθηκε το 1986, είναι ένας από τους κορυφαίους φορείς παροχής εκπαίδευσης στον τομέα των προγραμμάτων για την αγορά εργασίας, της επαγγελματικής εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της απασχολησιμότητας στην Αυστρία. Το σαφές πλεονέκτημά της είναι η εμπειρία και η τεχνογνωσία στον σχεδιασμό (διδακτική, μεθοδολογία, εκπαιδευτικός σχεδιασμός) και την υλοποίηση ποικίλων εθνικών και διεθνών έργων. Διαθέτουν σημαντική εμπειρία στην εργασία με διαφορετικές ομάδες-στόχους, π.χ. νέους, νέους άνεργους ενήλικες, και τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες μέσω των τακτικών τους δραστηριοτήτων. Απασχολούνται 263 έμπειρα στελέχη σε επτά περιφέρειες της Αυστρίας, γεγονός που τους επιτρέπει να αξιοποιούν σύγχρονη τεχνογνωσία και δημιουργικές εκπαιδευτικές μεθόδους για το σχεδιασμό των έργων τους.

IIS Spagna Logo für AHEAD in VET

Istituto di Istruzione Tecnico-Professionale "Spagna-Campani" Spoleto, Ιταλία

Το Spagna-Campani, τεχνικό-επαγγελματικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της πόλης Spoleto, γεννήθηκε ως δημόσιο σχολείο το 1872. Το σχολείο περιλαμβάνει τους δύο τομείς των τεχνικών ινστιτούτων: οικονομικό, τεχνολογικό και δύο μαθήματα των επαγγελματικών ινστιτούτων: συντήρηση και τεχνική βοήθεια και βιομηχανία και χειροτεχνία για το Made in Italy. Ο πληθυσμός του σχολείου αποτελείται από περίπου 600 μαθητές. Η αποστολή του ινστιτούτου είναι η προώθηση της προσωπικής, πολιτιστικής, επαγγελματικής και κοινωνικής ανάπτυξης, μέσω: - της ανάπτυξης των τεχνολογικών και επαγγελματικών τομέων- της πρόληψης και ανάκαμψης της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου- της απόκτησης των θεμελιωδών πολιτικών και κοινωνικών αξιών- της επίτευξης προσωπικής και επαγγελματικής αυτονομίας- της ενίσχυσης των γλωσσικών δεξιοτήτων- της ανάπτυξης υπεύθυνης συμπεριφοράς εμπνευσμένης από το σεβασμό του νόμου, της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και των αγαθών του τοπίου- της ενίσχυσης της σχολικής ένταξης.

EXELIA Logo für AHEAD in VET

EXELIA E.E., Ελλάδα

Η «EXELIA E.E.» είναι μια Ελληνική εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και ανάπτυξης εκπαιδευτικών παιχνιδιών, με έδρα το Χαλάνδρι Αττικής. Η EXELIA E.E. αναπτύσσει ομαδικά εκπαιδευτικά παιχνίδια και προσφέρει κατάρτιση με καινοτόμες μεθοδολογίες σε θεματολογίες που δίνουν έμφαση στις επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητες. H εταιρεία υλοποιεί δράσεις κατάρτισης με σκοπό τον εκπαιδευτικό πειραματισμό, την ανάπτυξη καινοτομικών παιδαγωγικών μεθοδολογιών και εφαρμογών και τη σύνδεση της παιδαγωγικής έρευνας με την εφαρμοσμένη κατάρτιση. Επίσης, η EXELIA αναπτύσσει προηγμένο εκπαιδευτικό λογισμικό και υλικό, όπως αυτές των Μαζικών Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (MOOC) και των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων (OERs).

UNIRI Logo für AHEAD in VET

SVEUCILISTE U RIJECI, Κροατία

Το Πανεπιστήμιο της Ριέκα (UNIRI) είναι το θεμελιώδες εκπαιδευτικό και ερευνητικό ίδρυμα στο δυτικό τμήμα της Κροατίας. Ιδρύθηκε το 1973, το Πανεπιστήμιο της Ριέκα έχει ωριμάσει σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο και κέντρο αριστείας του οποίου ο αντίκτυπος εκτείνεται πέρα από την περιοχή. Με συνολικά 12 σχολές και 4 τμήματα, 12 εξειδικευμένα ερευνητικά κέντρα, με πάνω από 160 προγράμματα σπουδών είναι ένα πανεπιστήμιο προσανατολισμένο στην έρευνα, την επιστήμη και την εκπαίδευση που υποστηρίζει την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη στην κοινότητά του, την πόλη της Ριέκα και την ευρύτερη περιοχή. Το Πανεπιστήμιο της Ριέκα έχει πάνω από 16600 φοιτητές/ριες, πάνω από 1700 υπαλλήλους και σχεδόν 1000 ερευνητές. Μεταξύ της Ιατρικής Σχολής, της Σχολής Σπουδών Υγείας και του Τμήματος Ψυχολογίας υπάρχει μεγάλος αριθμός εμπειρογνωμόνων στον τομέα της ψυχικής υγείας.

bottom of page